لیگ پومسه بانوان

12 بهمن 1394 ساعت 09:41 ق.ظ
لیگ پومسه بانوان 1395

تذکر مهم : مطالب، جداول و اخبار اطلاع رسانی شده در زیر منو سازمان لیگ صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و مرجع اصلی ثبت نتایج سازمان لیگ استان اصفهان می باشد.

لطفا هر گونه اشتباه تایپی یا نوشتاری و اشتباه در ثبت نتایج را از طریق نظرات سایت به روابط عمومی هیأت تکواندو استان اصفهان اطلاع دهید. 
روابط عمومی هیأت تکواندو استان اصفهان


رده کمربندی آبی


زیر 12 سال


تیمی زیر 14 سال
 

رده کمربندی قرمز و مشکی


زیر 12 سال


12 تا 14 سال

15 تا 17 سال

18 تا 30 سال

تیمی زیر 14 سال

تیمی 15 تا 17 سال

تیمی 18 تا 30 سال

 


ابداعی

زیر 14 سال